نتایج

اجزای مأموریت:

شرکت نیکاب نوین استخردر راستای بهبود سلامت و نشاط جامعه و پیشگیری از بیماریها از طریق خلق بسترهای لازم جهت بهره گیری از خواص وفواید معجزه اسای آب در زمینه ورزشی ،تفریحی ،طبی و درمانی و پاسخ به این نیاز فیزیولوژیک جامعه با طراحی و ساخت مجموعه های آبی وانواع استخرها از یک سو واز سوی دیگر با طراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب در راستای صرفه جویی وبهره گیری بهینه و جلوگیری از هدر رفت آب این نعمت الهی با توجه به اقلیم خشک و کم آب کشورعزیزمان ایران ، ایجاد شده است .

نیکاب نوین استخر در چهارچوب ماموریت خود خدمات ذیل را ارائه مینماید:

 • طراحی کلیه مجموعه های آبی ،پارک آبی و انواع استخرهای خانگی ،عمومی ،آّ ب درمانی ،سونا وجکوزی و انواع آّبنما
 • عملیات ساخت کلیه مجموعه های آبی ، پارک آبی و انواع استخرهای خانگی و عمومی ،آب درمانی ، سونا و جکوزی و انواع آبنما
 • مرکز مشاوره درزمینه طراحی و اجرای مجموعه های آبی ،پارک آبی و اسپا و استخرهای آب درمانی
 • عملیات متره و برآوردهزینه پروژهای آّبی
 • تولید استخرهای پیش ساخته فایبر گلاس
 • طراحی و ساخت استخرهای لوکس و مدرن
 • تولید لوازم و تجهیزات استخر ،سونا و جکوزی
 • تهیه و توزیع لوازم و تجهیزات استخر ،سونا و جکوزی
 • صادرات و واردات تجهیزات استخر ،سونا وجکوزی
 • پشتیبانی
 • آموزش

نیکآب نوین استخر تلاش مینماید تا رضایت ذینفعان خود به ویژه مشتریان وکارفرمایان ،واحد های صنعتی و دولت را تامین نماید.

قلمرو فعالیت شرکت کل کشور است.

شرکت نیکآب نوین استخر ارتقای بهره وری و حصول رضایت مندی مشتریان را لازمه تحقق چشم انداز خود میداند وبه 6 عامل: مدیریت استراتژیک ،تکنولوژیهای نوین ، نیروی انسانی متخصص ،تعهد، تحقیق و توسعه به عنوان مهمترین عوامل رشد بهره وری و رضایت مندی مشتریان در سازمان  نوجه دارد.

6  عامل بقا ی سازمان

 

 • تدبیر(مدیریت استراتژیک )
 • تکنولوژیهای نوین
 • تخصص (نیروی انسانی متخصص )
 • تعهد
 • تحقیق
 • توسعه

تجربه طولانی در ساخت استخر، برخورداری مدیرو موسس شرکت از دانش و علوم فنی و مهندسی و دانش مدیریتی و سابقه اجرایی در طراحی و ساخت مجموعه های آبی و انواع استخر ها، و برخورداری سازمان از شهرت و اعتبار مناسب و رزومه قابل قبول و بکارگیری تکنولوژیهای نوین و نوآوری در طراحی و ساخت استخر و برخورداری از توان مالی مناسب موقعیتی مناسب برای شرکت نسبت به سایر رقبا ایجاد نموده است.

شرکت نیکآب نوین استخرهمواره تلاش میکند ودر نظر دارد تا جدید ترین فناوریها را درجهت ساخت استخر به کار گیرد و با ابداع و نوآوری محصول و خدمات نوین در راه دستیابی به اهداف شرکت قدم بردارد.

ارتقای کیفیت زندگی و بهبود سلامت جسمی و روانی جامعه و بهبود محیط زسیت با تاکید بر خلاقیت و نواوری .

نیروی انسانی کارامد ارزشمنترین سرمایه سازمان به شمار میاید
حفظ ارزشهای اسلامی و اخلاقی و رعایت قوانین و مقررات و استاندارادهای زیست محیطی
به عنوان یک سازمان یاد گیرنده معتقدیم همواره رشد نواوری و توسعه تفکر خلاق از طریق اموزش مستمر ودر قالب کار تیمی به دست میاید.
تامین رضایت کارفرمایان و مشتریان و حفظ منافع ذی نفعان در تمامی فعالیتهای شرکت در الویت های سازمان قراردارد .و شرکت تلاش میکند با در نظر گرفتن 3 اصل مهم 1-کیفیت 2-قیمت مناسب و3- پشتیبانی ،این امر را محقق سازد.
نظم وانضباط و تعهد و مسئئولیت پذیری از مهم ترین ارزشها و ویژگیهای شرکت به شمار میرود.
تعامل سازنده با موسسات علمی، دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی ، نمایشگاه ها ، و ارگانهای دولتی را عوامل مهم در موفقفیت میدانیم .

رویکرد سازمان در خصوص مسایل اجتماعی جامعه و محیط زیست ایجادتصویرذهنی مثبت در عموم موفقیت را به ارمغان میاورد.

کارکنان از مهمترین دارایی های سازمان به شمار میایند و سازمان همواره تلاش میکند با استفاده از آموزش و سیستم های انگیزشی و مشارکت و تفویض اختیار باعث بالابردن بهره وری سازمان و همچنین ارتقای کیفیت زندگی کارکنان خود شود.

شرکت نیکاب نوین استخر در نظر دارد تا با استفاده از توان مدیریتی وایجاد سازمانی پویا و دانش محور و بکارگیری منابع انسانی خلاق وبکارگیری نوآوری علمی به شرکتی پیشرو در طراحی و ساخت انواع استخرها و پارکها ی ابی مبتنی برفناوریهای نوین واصول مهندسی تبدیل شود.

شرکت نیکاب نوین استخر در افق چشم انداز خود به تولید و ساخت کلیه  لوازم و تجهیزات مجموعه های آّبی ، پارکهای آبی و انواع استخرها و سونا با بالاترین کیفیت که قابل رقابت با مشابه خارجی باشد می اندیشد. ومیکوشد در این حوزه ها سرآ مد شرکتهای منطقه باشد.

ما برانیم با گسترش فعالیتهای خود در عرصه های بین المللی به عنوان سازمانی معتبر در توسعه کاربرد تکنولوژیهای نوین در طراحی و ساخت مجموعه های آبی شناخته شویم .

در واقع شرکت نیکاب نوین استخر در افق چشم انداز خود در نظر دارد به بزرگترین تولید کننده تجهیزات و لوازم استخر سونا و جکوزی در ایران وخارج از مرزها تبدیل شود .

بزرگترین آرمان شرکت نیکاب نوین استخر در افق چشم انداز ساخت مجموعه های آبی آب درمانی وپارک آبی طبق استانداردهای بین المللی در جای جای ایران عزیزمان و بهره مندی جامعه از فواید بیشمار ورزشی تفریحی و درمانی آب این نعمت بزرگ الهی درراستای بهبود سلامت جسمی و روانی و نشاط جامعه که همانا در ماموریت شرکت تدوین گردیده است ، میباشد

شرکت نیکاب نوین استخر در زمینه طراحی و ساخت مجموعه های ابی اعم از ، انواع استخر ها ،پارک های آبی ، مجموعه های آب درمانی و انواع آبنما فعالیت دارد.

شرکت نیکاب نوین استخردر راستای بهبود سلامت و نشاط جامعه و پیشگیری از بیماریها با استفاده ازمزایا و خواص معجزه آسای آب از طریق طراحی و ساخت استخر و مجموعه های آبی و آب درمانی و پارک های آبی جهت بهره گیری از این نعمت الهی در زمینه های ورزشی ،تفریحی ،طبی و درمانی و پاسخ به این نیاز فیزیولوژیک جامعه از یک سو واز سوی دیگردر راستای صرفه جویی وباستفاده بهینه و جلوگیری ازهدر رفت آب این مایه حیات با توجه به اقلیم خشک و کم آب کشور عزیزمان ایران ا از طریق طراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب، ایجاد شده است .ودر راستای این ماموریت به گونه ای عمل میکند تا با گسترش فعالیتهای خود و ارتقای بهره وری با حفظ ارزشها و تامین رضایت مشتریان با ارائه محصول و خدمات با کیفیت ، به بالاترین سطح اعتبارو محبوبیت برسد.و تصویر ذهنی مثبت در عموم ایجاد نماید.

شرکت نیکاب نوین استخر در افق چشم انداز خود در نظر دارد تا با استفاده از توان مدیریتی وایجاد سازمانی پویا و دانش محور و بکارگیری منابع انسانی خلاق وبکارگیری نوآوری علمی به شرکتی پیشرو در طراحی و ساخت انواع استخرها و پارک های آّبی مبتنی بر فناوریهای نوین و اصول مهندسی و مطابق با استانداردهای بین المللی در خارج از مرزهای ایران تبدیل شود .

شرکت نیکاب نوین استخر در  افق چشم انداز خود به تولید و ساخت لوازم و تجهیزات مجموعه های آّبی ، پارکهای آبی و انواع استخرها و سونا با بالاترین کیفیت که قابل رقابت با مشابه خارجی باشد می اندیشد. وکارآفرینی و خود کفایی را به عنوان مهمترین شاخص های رسیدن به خود شکوفایی میداند.ودر این مسیر با تقویت فعالیتهای خود و بهبود فرایندهای سازمانی و گسترش زیر ساخت ها از طریق سه عامل زیربرای رسیدن به  مقصد مطلوب خود تلاش میکند..

1) توسعه دانش مدیریتی: شامل تدوین استراتژی ، ایجادهماهنگی و بکارگیری نظام های کنترلی ، استفاده ازنیروی انسانی متخصص وخلاق ، و انجام فعالیتهای تحقیقاتی وارتقای دانش مارکتینگ وبکار گیری تکنیک های جدید بازاریابی ،استفاده از فناوری اطلاعات و تحلیل بازارهای داخلی و خارجی  ، توجه به انتظارات و نیازهای اعلام شده مشتریان و شناسایی نیازها و انتظارات اعلام نشده مشتریان و بررسی دستاوردهای رقبای صاحب نام .

2) توسعه دانش فنی ومهندسی : شرکت نیکآب نوین استخرهمواره  تلاش میکند ودر نظر دارد تا جدید ترین فناوریها را در  ساخت استخر به کار گیرد و با ابداع و نوآوری،تنوع محصول و خدمات ، در راه رسیدن به مقصد مطلوب گام بردارد.

شرکت نیکاب نوین استخر به عنوان یک سازمان یادگیرنده همواره آموزش را به عنوان یکی از ارکان توسعه مد نظر خود قرار میدهد

3)ایده پردازی : شرکت نیکاب نوین استخر در نوآوری و ایده پردازی هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیست ونوآوری و ایده پردازی را محور اصلی فعالیت هاو  از اصلی ترین عوامل موفقیت شرکت در دستیابی به اهداف خود میداند .